[section padding=”0px”]

[ux_image id=”1374″ image_size=”original”]

[/section]
[section]

[row v_align=”middle” h_align=”center” class=”devvn-row-slider-cat”]

[col span=”2″ span__sm=”6″ span__md=”3″]

[featured_box img=”937″ img_width=”70″ pos=”center” icon_border=”2″ icon_color=”rgb(255, 0, 0)” link=”/bai-viet/thiet-ke-app/app-tin-tuc” target=”_blank”]

[ux_text font_size__md=”1.2″ text_align=”center”]

Thiết kế App Tin Tức

[/ux_text]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”6″ span__md=”3″]

[featured_box img=”938″ img_width=”70″ pos=”center” icon_border=”2″ icon_color=”rgb(80, 65, 182)” link=”/bai-viet/thiet-ke-app/app-ban-hang” target=”_blank”]

[ux_text font_size__md=”1.2″ text_align=”center”]

Thiết kế App Bán Hàng

[/ux_text]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”6″ span__md=”3″]

[featured_box img=”939″ img_width=”70″ pos=”center” icon_border=”2″ icon_color=”rgb(185, 15, 158)” link=”/bai-viet/thiet-ke-app/app-du-lich” target=”_blank”]

[ux_text font_size__md=”1.2″ text_align=”center”]

Thiết kế App Du Lịch

[/ux_text]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”6″ span__md=”3″]

[featured_box img=”940″ img_width=”70″ pos=”center” icon_border=”2″ icon_color=”rgb(11, 194, 143)” link=”/bai-viet/thiet-ke-app/app-khach-san” target=”_blank”]

[ux_text font_size__md=”1.2″ text_align=”center”]

Thiết kế App Khách Sạn

[/ux_text]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”6″ span__md=”3″]

[featured_box img=”1141″ img_width=”70″ pos=”center” icon_border=”2″ icon_color=”rgb(12, 189, 15)” link=”/bai-viet/thiet-ke-app/app-bat-dong-san” target=”_blank”]

[ux_text font_size__md=”1.2″ text_align=”center”]

Thiết kế App Bất Động Sản

[/ux_text]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”6″ span__md=”3″]

[featured_box img=”1142″ img_width=”70″ pos=”center” icon_border=”2″ icon_color=”rgb(166, 203, 23)” link=”/bai-viet/thiet-ke-app/app-he-thong-quan-ly” target=”_blank”]

[ux_text font_size__md=”1.2″ text_align=”center”]

Thiết kế App Hệ thống

[/ux_text]

[/featured_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section]

Dự Án App Thực Tế
Chúng tôi đã thực hiện rất nhiều các dự án nhỏ lẻ và các dự án thực tế giúp khách hàng có nhu cầu thiết kế App Di Động.

[row v_align=”middle” h_align=”center” class=”app-row-edit”]

[col span=”3″ span__sm=”6″ span__md=”4″ depth=”2″ depth_hover=”3″]

[ux_image_box img=”1205″ text_bg=”rgb(255, 255, 255)” class=”box-app-radius”]

Thiết kế App hệ thống Rao Vặt

Hệ thống rao vặt tổng hợp

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ span__md=”4″ depth=”2″ depth_hover=”3″]

[ux_image_box img=”1210″ text_bg=”rgb(255, 255, 255)” class=”box-app-radius”]

Thiết kế App hệ thống Bán Hàng

Hệ thống Bán Hàng TMĐT

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ span__md=”4″ depth=”2″ depth_hover=”3″]

[ux_image_box img=”1211″ text_bg=”rgb(255, 255, 255)” class=”box-app-radius”]

Thiết kế App hệ thống Tin Tức

Hệ thống tin tức tổng hợp

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ span__md=”4″ depth=”2″ depth_hover=”3″]

[ux_image_box img=”1212″ text_bg=”rgb(245, 245, 245)” class=”box-app-radius”]

Thiết kế App hệ thống BĐS

Hệ thống App Bất Động Sản

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ span__md=”4″ depth=”2″ depth_hover=”3″]

[ux_image_box img=”1219″ text_bg=”rgb(255, 255, 255)” class=”box-app-radius”]

Thiết kế App Booking Du Lịch

Hệ thống App Du Lịch

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ span__md=”4″ depth=”2″ depth_hover=”3″]

[ux_image_box img=”1220″ text_bg=”rgb(255, 255, 255)” class=”box-app-radius”]

Thiết kế App hệ thống Khách Sạn

Hệ thống App Khách Sạn – Du Lịch

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ span__md=”4″ depth=”2″ depth_hover=”3″]

[ux_image_box img=”1205″ text_bg=”rgb(255, 255, 255)” class=”box-app-radius”]

Thiết kế App hệ thống Giáo Dục

Hệ thống App Giáo Dục

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″ span__md=”4″ depth=”2″ depth_hover=”3″]

[ux_image_box img=”1219″ text_bg=”rgb(255, 255, 255)” class=”box-app-radius”]

Thiết kế App hệ thống Tài Chính

Hệ thống App Tài Chính

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

[gap]

[button text=”Liên Hệ Để Được Tư Vấn” padding=”5px 40px 5px 40px” radius=”99″ depth=”3″ depth_hover=”2″ icon=”icon-angle-right” link=”tel:0965218696″ target=”_blank”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Media Left” padding=”0px”]

[row style=”large” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ padding__sm=”20px 0px 0px 0px” align=”center”]

[ux_image id=”1015″ image_size=”original” width__sm=”80″ class=”img-up-and-dow”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ padding__sm=”10px 0px 0px 0px” align=”left”]

inFinity có +5 năm Kinh nghiệm

Thiết kế App Mobile theo yêu cầu

Công ty inFinity được thành lập năm 2010 được biết đến là một trong những Team nổi tiếng về thiết kế website, Năm 2016 inFinity Cập Nhật thêm kiến thức về thiết kế app Mobile . Đến nay chúng tôi đã và đang thực hiện các dự án thực tế chuyên nghiệp, uy tín, sản phẩm chất lượng tốt. Thiết kế App Mobile theo yêu cầu, nghiệp vụ của doanh nghiệp đề xuất.

[row_inner]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[featured_box]

[ux_text line_height__sm=”2.5″]

Thiết kế Website

[/ux_text]

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_text line_height__sm=”2.5″]

Thiết kế App Di Động

[/ux_text]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_text line_height__sm=”2.5″]

Marketing Online GG – FB

[/ux_text]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_text line_height__sm=”2.5″]

Thiết kế Media

[/ux_text]

[/col_inner]

[/row_inner]
[gap]

[button text=”Xem chi tiết” padding=”0px 50px 0px 50px” radius=”99″ depth=”3″ icon=”icon-angle-right” link=”/cong-ty-thuong-mai-va-dich-vu-cong-nghe-infinity”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section]

Tin Tức – Dịch Vụ

Tin tức các dịch vụ của Công ty TM & DV Công Nghệ Infinity

[blog_posts style=”normal” col_spacing=”xsmall” columns__md=”1″ slider_nav_style=”simple” slider_nav_position=”outside” cat=”53″ show_date=”text” excerpt_length=”20″ show_category=”text” image_height=”56.25%” text_align=”left” class=”box-post-edit-oke”]

[/section]
[section bg_overlay=”rgba(250, 250, 250, 0.773)”]

Báo Chí Nói Gì Về inFinity

Báo chí nghe inFinity về giải pháp Chuyển đổi số và Marketing trên nền Website

[row style=”small” col_style=”dashed” v_align=”middle” h_align=”center” class=”devvn-row-slider slider slider-nav-circle slider-nav-large slider-nav-light slider-style-normal”]

[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”2966″ image_width=”50″]

Báo Dân Việt

Một số giải pháp Marketing cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”2968″ image_width=”50″]

Báo 24H

Một số giải pháp Marketing cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”2969″ image_width=”50″]

Báo Vnexpress

inFinity trong TOP đội ngũ trẻ về công nghệ năm 2021

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”2969″ image_width=”50″]

Báo Vnexpress

inFinity cung cấp giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”2975″ image_width=”50″]

Báo Kenh14

Lập trình thiết kế app và thiết kế web tại infinity technology

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”2976″ image_width=”50″]

Báo Dân Trí

Thiết kế website – dịch vụ tiềm năng thời công nghệ

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”3085″ image_width=”50″]

Báo CafeBiz

Phỏng vấn inFinity công ty chuyển đổi số tại Hải Phòng

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”6″]

[ux_image_box img=”3298″ image_width=”50″]

Báo VOV

Đội ngũ Infinity nói gì chuyển đổi số thiết kế app

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]

[/section]

Chăm sóc khách hàng 24/7

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ xử lý vấn đề kỹ thuật của bạn để website hoạt động tốt và chạy nhanh. Bất kỳ lúc nào.

0965 21 86 96

30 NGÀY ĐẢM BẢO HOÀN PHÍ

Nếu bạn không hài lòng với dịch vụ của chúng tôi vì bất kỳ lý do nào, chúng tôi sẽ hoàn phí cho bạn. Không rắc rối, không rủi ro.

Tư vấn - HCM

0965 21 86 96

Tư vấn - Tổng đài

07882 07882

Tư vấn - HP & HN

0339 682 696

Gửi yêu cầu

info@webnganh.vn
Đăng ký tư vấn
Dự án triển khai
07 882 07 882
Contact Me on Zalo

Miền Bắc

Contact Me on Zalo

Miền Nam