Thông Tin Thanh Toán

Thông tin thanh toán và thông tin liên hệ của chúng tôi được thể hiện trên website đang hoạt động, mọi thông tin khác sẽ không được sử dụng. Mọi vấn đề về chuyển khoản nhầm chúng tôi sẽ không chụi trách nhiệm.

Ngân hàng Á Châu – ACB – Hải Phòng

Số tài khoản: 96695888888

Tên tài khoản: CTY TNHH GIAI PHAP CONG NGHE INFINITY