Plugins WebNganh

Hướng dẫn sử dụng Plugins API Google Sheet 2021

Hướng dẫn sử dụng Plugins API Google Sheet 2021 29 Th07

Plugins API Google Sheet dùng để lấy dữ liệu Form Contact 7 vào Google Sheets Dirve.

Sau đây là Hướng Dẫn Sử Dụng.

1, Bạn truy cập vào WordPress Admin

2, Cài đặt Plugins Contact Form 7 rồi cài đặt Plugins của chúng tôi : Gsheet Contact Addons & ShortCode

3, Sau khi cài đặt bạn truy cập vào Submenu của Contact Form 7 rồi vào Google Sheet Contact

4, Cài đặt các phương thức kích hoạt. Đợi thông báo cài đặt thành công.

5, Sau khi cài đặt thành công bạn vào 1 Form đã có sẵn cài đặt theo hướng dẫn của Tab Google Sheets CF7

Bước cuối cùng là bạn sử dụng ShortCode của Contact Form 7 gắn vào vị trí bạn muốn hiển thị và Test.

 

Link tải Plugins 2021 miễn phí: Gsheet Contact Addons & ShortCode

Tư vấn - HCM

0965 21 86 96

Tư vấn - Tổng đài

07882 07882

Tư vấn - HP & HN

0339 682 696

Gửi yêu cầu

info@webnganh.vn
Đăng ký tư vấn
Dự án triển khai
07 882 07 882
Contact Me on Zalo

Miền Bắc

Contact Me on Zalo

Miền Nam